Hybris Teaterlag © 2007

 

 

Hybris      Teaterlag

                          - vi har det litt morsommere

 

 

 

 

 

Påmeldingsskjema for Hybris Barnegruppe

Vårens teaterkurs:

Oppstart torsdag 28. januar på Åsheim ungdomsskole.

trinn 2- kl. 18.30- 19.30

trinn 3- kl. 19.45- 21.00

Facebookside: Hybris teaterlag- her legges det ut viktig informasjon

Kurskveldene for barne – og ungdomssgruppen er på torsdager.  

Første kurskveld vårsemesteret er i uke 4

Pris pr. halvår: kr. 1400,-

Vi tar forbehold om antall påmeldte.

BARNETS NAVN:

 

FØDSELSDATO:

 

NAVN FORELDRE/FORSØRGER:

 

TLF/MOBIL:

 

E-POST:

 

ADRESSE:

 

TYPE KURS / GRUPPE:

 

Spesielle forhold/notater:

 

 

 

 

Vi er inneforstått med kursets innhold og bestiller herved kursplass for semesteret:

vår 2016

 

høst 2016

 

Sett kryss for ønsket semester

___________________              _________________________

Sted / Dato                              Foreldres/forsørgers underskrift

Skjemaet sendes til følgende navn og adresse:

Tove Sørtømme

Nordmyrveien 119

7089 Heimdal

Eller evt skannes og sendes til post@hybristeaterlag.no .

Klikk HER for å finne ut hvordan du tar kontakt med oss, og meld din interesse!

For påmeldingsskjema, trykk HER!

HYBRIS TEATERLAG

Hybris Teaterlag     Mob: 905 56 841 / 993 23 071      E-post:    post@hybristeaterlag.no