HYBRIS TEATERLAG

 

 

Påmeldingsskjema for Hybris Barnegruppe

 

Kurskveldene for barne – og ungdomssgruppen er på torsdager.  

Første kurskveld vårsemesteret er i uke 4.

Pris pr. halvår: kr. 1400,-

Vi tar forbehold om antall påmeldte.

 

BARNETS NAVN:

 

FØDSELSDATO:

 

NAVN FORELDRE/FORSØRGER:

 

TLF/MOBIL:

 

E-POST:

 

ADRESSE:

 

TYPE KURS / GRUPPE:

 

 

 

Spesielle forhold/notater:

 

 

 

 

 

Vi er inneforstått med kursets innhold og bestiller herved kursplass for semesteret:

 

vår 2015

 

høst 2015

 

Sett kryss for ønsket semester

 

 

___________________              _________________________

Sted / Dato                              Foreldres/forsørgers underskrift

 

Skjemaet sendes til følgende navn og adresse:

 

Tove Sørtømme

Nordmyrveien 119

7089 Heimdal

 

Eller evt skannes og sendes til post@hybristeaterlag.no .